Matrícula Online

#Colors i Valors

La nostra filosofia

El Centre de Dansa de Girona és un centre educatiu de titularitat privada que neix l'any 2022 amb la il·lusió d'oferir un nou model de formació en dansa a Girona, des d'una visió àmplia i actualitzada del món de la dansa i amb la intenció d’atendre les necessitats detectades en el sector, tot perseguint una educació artística de qualitat.

La finalitat del projecte és la creació d’un espai que aculli tant aquells joves que desitgen emprendre el camí de la dansa professional així com aquelles persones que senten passió per la dansa, que vulguin complementar la seva formació o bé passar una bona estona, sempre perseguint el desenvolupament integral de tots els alumnes com a ballarins i com a persones.

L’oferta educativa està regulada pel Decret 354/2021 i acull una àmplia oferta formativa en dansa, d’estructura i organització oberta i flexible, per alumnes de totes les edats en horari de matins i tardes.

Trets d'identitat

Les claus de la nostra filosofia són la professionalitat i la potenciació dels valors intrínsecs de la dansa. El més important és que la formació rebuda a l'escola els aporta disciplina, responsabilitat, maduresa, esperit de lluita i consciència de l’esforç; habilitats que es poden aplicar tant a la dansa com a qualsevol altra àmbit de la vida com a adults. 

Som escola Autoritzada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que acredita el nostre ensenyament de qualitat, amb professorat titulat i espais ben condicionats per a la pràctica de la dansa en qualsevol de les seves especialitats oferides.

Volem potenciar el perfil de ballarí i ballarina versàtil, creatiu, adaptable i autònom;  i per a aquest propòsit l'escola posa a disposició de l'alumne/a projectes, iniciatives i activitats de diferents disciplines acadèmiques, artístiques i culturals.

L’entorn del centre vol crear oportunitats de realitzar col·laboracions i projectes transversals tant en l'àmbit intern entre els mateixos alumnes, com en l'àmbit extern, ajudant a crear sinergies amb l’entorn social i professional de la dansa. El desig del Centre, tal com indica la paraula, és convertir-se en més que un espai físic on aprendre a ballar sinó crear una comunitat educativa entre docents, personal, alumnes i famílies remant en el mateix sentit i amb un objectiu comú: una formació en dansa de qualitat.

Com a particularitats curriculars de l’escola, hi destaca la voluntat de preparar i presentar espectacles al llarg del curs acadèmic per tal de que els ballarins aprenguin tot el procés de creació d'un espectacle, des dels assaigs fins la presentació davant del públic. A diferència d'altres escoles de la ciutat, el Centre de Dansa de Girona vol oferir la possibilitat de ballar dalt d’un escenari de manera anual.

En aquesta mateixa línia, l’acció tutorial és un tret que distingeix l’escola. El nostre mètode es basa en un ensenyament de qualitat, el respecte i l’amor per la nostra professió així com la finalitat que els alumnes trobin en el nostre centre un lloc per desenvolupar-se plenament com a ballarins i com a persones. En aquest sentit, l’escola dona eines de suport com són la tutoria individual per a cada alumne i seguiment amb les famílies que ho desitgin. 

L’experiència de l’equip docent com a mestres en diferents escoles d’àmbit privat, conservatoris professionals i centres integrats d’arreu de Catalunya així com la titulació del Grau Superior en Pedagogia de la Dansa, en coherència amb la nova legalitat vigent, és un dels elements que defineix el centre i que constitueix una garantia de la qualitat de la formació que ofereix el Centre de Dansa de Girona.

Documents del Centre

Els següents documents d'organització i gestió del centre són públics i els podeu consultar demanant-los a la Secretaría de l'escola.

  • Projecte Educatiu de Centre (PEC)
  • Projecte Curricular de Centre (PCC)
  • Normes d'Organització i Funcionament del Centre (NOFC)
  • Projecte Lingüístic
  • Programació General Anual (PGA)